Provokacija

Opis natjecaja za KUPF-Innovationstopf!
Rok za predaju: ponedjeljak, 13 februar 2006

Provokacija

Provokacija-pojam. Svuda prisutan, zloupotrebljavan od medija,od reklame i politike koristen kao metoda ili instrument, trazeci atrakciju, kroz zaostravanje prizivajuci pretjeranu reakciju.

„Usklik trenutne kulture politike i drustva se objasnjava tako da sam sebi odmah obezbjedi paznju“1

Oslobodena od predrasuda, provokacija se moze razumjeti kao prikladno sredstvo za izazivanje reakcije na drugoj strani.

Protagonisti slobodnog kulturnog rada i slobodnih kulturnih incijativa su vec davno otkrili instrument i metodu provokacije i sa njom se sluzili. Provokacija je ne odvojivo povezana sa istorijom slobodnog kulturnog rada. Provokacija izvan proracunatih puteva se usmjerava rizicnim pravcima, moze da ne uspije i treba jednu veliku mjeru spremnosti na rizik. Ipak kao i mnogi drugi instrumenti je i provokacija podlozna potrebama niveliranja kroz prezasicenje i postavlja mnoga pitanja.

-Mora li se danas provocirati da bi se bilo primjeceno?

-Da li je danas, kada sve izaziva paznju mozda bolje traziti suprotnost od provokacije kao instrument u cilju budenja paznje?

-Ili je mozda provokacija, kao i ranije, jedno legitimno i efektivno sredstvo u prizivanju drustvenih promjena i proloma ?

-Da li je neophodno slobodni kulturni rad povezivati sa instrumentom provokacije ?

-Da li je uopste prisutna volja,idilicnu svakodnevnicu remetiti sa smetnjama i provokacijama?

-Mogu li pitanja vise provocirati nego odgovori ?

KUPF Kulturplattform OÖ Innovationstopf poziva na upoznavanje provokacije kao pojma metode i instrumenta i predaju projekata na temu slobodnog umjetnickog i kulturnog rada.

1 Slobodno citirano po Paulu Virilio

Sadrzajni kriteriji:
KUPF-Innovationstopf poziva na prijavljivanje projekata:
– koji se odrzavaju u Gornjoj Austriji ili su sadrzajno vezani za Gornju Austriju
– koji imaju jaku regionalnu ili lokalnu povezanost
– koji geografski ili tematski prelaze granice

– koji se odlikuju kroz unkonvencionalne i inovativne ideje
– koji u svom planu i provodenju garantuju jedan ravnopravan stav prema spolu
– koji kao ciljnu grupu imaju osobe i grupe koji su na neki nacin zapostavljeni od drustva.

Formalni kriteriji:
– projekte mogu predati neovisne kulturne incijative kao i pojedinci i grupe (neovisno od porijekla, mjesta stanovanja ili drzavljanstva)
– prijave od upravnih tijela, crkve, partija, zaposlenih i clanova Kulturne Plattforme Gornje Austrije kao i clanova KUPF-a se ne priznaju
– rok za predaju: ponedjeljak, 13 februar 2006
– zahtjevi za donaciju se predaju u deset primjeraka na adresu KUPF-a (navedena je na narednoj stranici).

– nosioci projekata moraju dostaviti KUPF-u kratku dokumentaciju projekta, (sliku, logo-oznaku, tekst,…) za medijsko pracenje projekta kroz KUPF kao i jedan zavrsni izvjestaj sa dokumentacijom projekta.
– Realizacija projekata: od predaje projekta do kraja 2006. Vec zapoceti ili realizirani projekti ne mogu biti finansirani od KUPF-a.

Pravila za predaju projekata
Projekat prilikom predaje mora sadrzavati slijedece dijelove da bi mogao biti ocjenjen od zirija:
– opis projekta: jedan detaljan opis ideje koji detaljno objasnjava motivaciju i povezanost na temu i regionalne uslove.
– opis predavaoca projekta: ko je nosilac projekta i koji umjetnicki i kulturni projekti su vec do sada realizirani.
– budzet: realisticno proracunati troskovi i prihodi projekta, visina zeljene novcane donacije od KUPF-a.
– popunjena matrica projekta formular ce biti pripremljen)

– kratak opis projekta i predavaoca u elektronskom obliku za objavljivanje svih predatih projekata na internet stranici od KUPF-a.

Opis projekta i predavaoca ne trebaju biti veci od ukupno deset stranica.

Ziri:
Jedan petoclani ziri, sastavljen od regionalnog i preregionalnih poznavaoca sa podrucja savremene umjetnosti i kulturnog rada, ce iz predanih projekata na otvorenoj sjednici u martu 2006 izvrsiti izbor i predloziti vladi Gornje Austrije za donaciju.
Vrijeme i mjesto predaje projekta ce biti naknadno objavljeni nosiocima projekta.

Donacija:
KUPF- «Innovationstopf» ce biti financiran sa najmanje 75.000 EUR iz sredstava kulturne donacije Gornje Austrije. Isplata donacije pocinje najranije od maja 2006.

KUPF ce se potruditi za prikupljanje dodatnih sredstava za projekte.

Savjetovanje, informacije i rad sa javnoscu:
KUPF nudi savjetovanje za potencijalne predaje projekata. Kratki opis natjecaja je takode na home page od KUPF-a prisutan na nekim stranim jezicima.
KUPF preuzima preregionalni rad sa sredstvima informisanja i prati / dokumentira projekte u sopstvenim medijima.
Nosioci projekta bivaju na zelju podrzavani kod rada sa sredstvima informisanja.
KUPF takode nudi jedan informativni sastanak za zainteresovane predavaoce projekata u cilju razjasnjavanja sadrzajnih i organizacionih pitanja.:

Petak 20 janur 2006, 16 : 00 h, KUPF prostorije Untere Donaulände 10, 4020 Linz

Nakon izbora projekata na jednom zasebnom sastanku ce biti razjasnjena najvaznija organizaciona pitanja i procesi.

Pravni uslovi
Ziri odlucuje sa iskljucenjem pravnog puta. Ucesnicima kroz predaju projekta ne nastaje nikakvo pravo. Sva autorska prava ostaju kod ucesnika. KUPF ne garantuje za troskove koji podnosiocu projekta nastaju u vezi sa ovim natjecajem. KUPF isto tako ne preuzima odgovornost za predanu dokumetaciju projekta, koja sa predajom prelaze u vlasnistvo KUPF-a. Donacije koje mogu biti dodijeljene projektima su sredstva pokrajine Gornje Austrije. Iz tog razloga projekti koji su vec donirani od pokrajine Gornje Austrije ne mogu biti dodatno donirani od KUPF-a. Dodjela i obracun donacije se obavlja po postojecim pravilima pokrajine Gornje Austrije. Postoji obaveza na svim reklamnim materijalima i proizvodima realizacije projekta staviti logo pokrajine Gornje Austrije i KUPF-a kao i natpis „Gefördet durch das Land OÖ im Rahmen des KUPF-Innovationstopfes 2006“ (Logo i tekst ce biti dostavljeni od KUPF-a). Ova obaveza vazi i pri svim sopstvenim saopstenjima za javnost i konferencijama za stampu.