Provokasyon

Son başvuru tarihi 13. Subat 2006da

Provokasyon

Sürekli medya tarafından incelenmiştir, reklam ve politik tarafından metod ve enstrümen olarak kullanılmıştır; olaylandırılmıştır ve abartıldığında reaksiyona yol açmıştır.

Şu zamanki kültürün, politikananın ve ortamın cığlıklarının amacı, kendini hemen duyurma amacıdır

Doğru şekillendirildiğinde mükemmel bir araç olarak alımlanılabilir, bayan ve bay muhaliflere, karşısındakine reaksiyon göstertmektir.

Özğür kültürel işleri ve kültürel insiyatifin protagonistleri bu aracı, provokasyonun metodlarını kendilerine mahsus edinmişler, irtifaki yapmış ve onlarla çalışmışlardır.
Provokasyon ayrılamazdır ve özgür kültürel faliyetlerle bağdaşmıştır.

Hesaba katılmayan provokasyon riskli pozisyonlara yol açar, yıkılmaya yönelir ve yüksek risikoya dönüşür.
Diğer farklı araçlar gibi provokasyonda aşırı dozda tesviyeye yönelebilir ve bayaği sorular oluşturur.

– Şimdiki zamanda kendini duyurmak için illaki provokemi etmek gerekir?

– Şimdiki zamanda kendini duyurmak için provokasyon yerine başka davranışlar kullanmakta yarar varmıdır aceba?

– Veya provokasyon her zaman olduğu gibi, ortamda değişikli ve yenilikler yapmak için, legitim ve efektiv araçmıdır?

– Özgür kültürel işleri ve özgür kültürel insiyatif işlerini provokasyonla bağdastırmak gereklimidir?

– Rizaye bağlı ilimini olumsuz teşvik ve provokasyonlarla dokunmak istenmektedir?

– Sorular – cevablardan daha fazlamı provoke ederler?

Kupf davet etmektedir.

Provckasyonu bir manşet , metod ve araç gibi alımlanmalidir ve özgür sanat ve kültür işlerinin kontesinden oluşan projeler arz etmektedir

İçeren kriterler
KUPF yenileme fonu aşağıdaki noktalarla iligili proje önerilerine davet etmekte

– Yukarı avusturya elayetinde düzenlenen veya OÖ ilgili olabilir
– Şimdiki sanat ve veya kültürel olanlarda failiyet gösteren ve anonsu içeren projeler
– Güçlü bölgesel veya lokal yakinliğina sahip olan
– Sınırları aşan (çografi ve tematik)
– Deryadil ve bölgesel kontext alanlarda yenilikler ve araçlık stratejileri gösteren
– Planlamalarında ve uygulamalarında her iki cinsin bir tutlmasının grantisini veren
– Ve ortamda geri kalan aktrist veya grup hedef olanları veya şahışlar ön plana amaçlamak
– Ve ortamdan geri kalan – aktivist veya hedeflenenler gurup veya tek şahısları ön plana katanlar

Formal kriterler
– Bağımsız kültürel inisiyatifler, tek şahıslar veya grublar (memleketleri, oturmumları ve uyurukları fark etmez) katılma hakkına sahiplerdir. Bölgesel meclisler, belediye kolları, kiliseler, partiler veya OÖ kültür plattform ve kupf görevlilerin katılması men edilmiştir

– Son başvuru tarihi 13. Subat 2006da (posta mühürüne dikkat)

– Proje sahipleri, Kupfa medya işleri için değişik dokümanlar (fotograf, logo,..) teslim etmekdirler ve aşriyetin sonuç raporu hazır tutmalıdırlar (proje tanitim ve evalasyon)

– Projenin uyulanması hakkında: jurileşmeden sonra 2006ın sonuna kadar. Başlanmış olan veya uygulanmış projeler yenilenme fonundan finanse edilenemez.

Başvuru kılavuzu

Juri üyeleri projeleri notlandırabilmeleri için proje başvuruları şu noktaları kapsamalıdır:
– Proje açıklaması: motivasyonu ve temayla ilgili önem taşımakta olan bağlantısının ve bölgesel mevcutları açıklayan hedeflerin ayrıntılı sunması.

– Başvuranın kendini tanıtması: Proje başvurunun sahibi kim, hangi külürel / sanat projeler gercekleştirmiştir.

– Bütce: real hesaplanmiş proje harçları ve gelirler; Kupf yenileme fonuna finanse başvurusu

– Doldurulmuş şekilde proje matrixi (formlar hazır tutulmakta)

– Projenin kısa açıklaması ve şahışların kendini tanıtması elektronik form yolu ile tüm proje başvuruları kupf website vasıtasıyla tanıtmaya hazır tutulmaktadır.

Proje ve şahışların tanıtımı en fazla 10 sayfadan oluşmaktadşr.

Juri
Beş bölgesel ve dışarıdan gelen, zamanı sanat ve kültürel faliyet gösteren, uzmanlardan olusan jüri heyeti, mart 2006da düzenlenen açik toplantıdan OÖ elayetinin vereceği finansman desteği için hangi projelerin destege önerileceklerinin kararını verecektır.

Tahsisat
Kupf yenileme fonu en az 75.000 euro ıla OÖ elayetinin kültür desteğiyle tahsis edilmekte. Kupf ayriyeten başka projeleride destekleri elde etme amacındadır. Finansmanın ödenmesi en erken Mayis 2006 dan itibaren mümkündür.

Danışma, bilgi ve kamu işleri
KUPF potensiyalı başvurulara destek sunmaktadır. Cağrının kısa halı kupfun homepageinde değişik dillerde mevcuttur.

Kupf bölgedışı juri medya işlemlerini üstlenip projelere eşlik etmektedır. İstek üzeri proje desteklene bilir. Kupf, proje başvurucuları için, şayet ilgilerini çekiyor ise, değişik soruları cevapladırmak için meeting düzenleniye hazırdır. Cuma günü, 20. Oçak 2006 saat 16.00da kupf ofisi, untere donaulände 10,4020 Linz. Projelerin seçilmelerinden sonra destekleyen yenileme fon projeleri ila birlikte meeting düzenleyip önem taşımakta olan organisatorik sorular cevaplanıp ilere adımların konuşması olacak.

Hukuki şartlar
Juri kanuni yol dışı kararlandırıçaktır. Proje başvuruları hiç bir hakkta tabi tutlamazdır. Kupf herhangi giderlere, başvurularla ilgili, soumluluk üstlenmemekte.
Proje dokümanlarınında sorumluluğu Kupfa ait değildir. Tüm dökumanlar Kupf sahibeliğine geçmekte. Destek OÖ elayetinden verilecektir. OÖ den verilecek Kültür destek fonu adıyla geçen, uygulanmaya geçmiş olan projele, Kupf tarfından finanse edilemyecektır. Ödemeler ve hesaplamalar OÖ elayeti kaidelerine göre yapılacaktır. Tüm reklam ve dokümanların üzerlerine OÖ elayetinin ve yenilenen fonu logoları mecburi yazılmalıdır. Hazır formlar Kupf tarafından hazır tutulacaktır ve tüm medya posta ve konferenslarında yenilenen form tarafından finanse edildiğini bildirmelidir.