Innovationstopf 2007

Rok a predaju: ponedjeljak, 12 mart 2007

1996 je KUPF – Kulturplattform OÖ startovao prvi „Innovationstopf“, i oznacio funkciju tog novog nacina doniranja kao jedan vazan davalac impulsa za kontinuirani i kulturni rad u regionu.

Kao i na pocetku, a i nakon 11 godina i 12 konkursa stoji rad kulturnih inicijativa kao model drustvenih veza koje se trajno odlikuju kroz samoodredjenost, mogucnost participacije, politicke sukobe i kreiranje.

13. Innovationstopf od KUPF se odnosi na kulturne inicijative u Gornjoj Austriji koje se u okvirima kulturnih u umjetnickih projekata bave radnim i zivotnim uslovima, kao i vezanoscu za region.

Kao centralna pitanja aktuelnog kulturnog rada u regionu, i kao mogucu tematiku projekata KUPF skicira slijedece oblasti:

Povezanost:
– Projekte koji u regionalnim omjerima traze povezanost ili koji regionalni prostor namjerno napustaju.
– Projekte koji u svojim pravicima imaju interdisciplinarne i transdisciplinarne vrste povezivanja.

Mjesto / prostor:
– Projekte koji traze sukob sa sopstvenim zivotnim i radnim okruzenjem.
– Projekte koji opisuju regionalni i kulturni identitet.

Struktur & Politik

– Projekte sa ciljem poboljsanja na strukturnim nivoima.
– Projekte koji traze sukob sa pitanjem moci u drustveno politickom kontekstu.

Rad
– Projekte koji omogucavaju uslove za zaposljavanje.
– Projekte koji se bave ulogom kulturnih radnika u jednom fleksibilnom radnom svijetu.

Mediji
– Projekte koji sadrze stvaranje novih medija ili forsiraju koristenje postojecih slobodnih medija.
– Projekte koji omogucuju i sadrze jedan kritican odnos prema medijima.

KUPF-Innovationstopf poziva na predavanje projekata iz podrucja slobodnog kulturnog rada sa navedenim ili samoizabranim temama, i u konceptu i sprovodjenju nude jedan primjer za modeliranje slobodnog kulturnog rada.

Sadrzajni kriteriji:
KUPF-Innovationstopf poziva na prijavljivanje projekata koji:
– se odrzavaju u Gornjoj Austriji ili su sadrzajno vezani za Gornju Austriju;
– se nalaze u savremenom kulturnom i (ili) umjetnickom podrucju i sadrzajno se odnose na opis konkursa;
– imaju jaku regionalnu ili lokalnu povezanost;
– koji geografski ili tematski prelaze granice;

– koji se odlikuju kroz unkonvencionalne i inovativne ideje;
– u svom planu i provodenju garantuju jedan ravnopravan stav prema spolovima;
– kao ciljnu grupu i ucesnike imaju osobe i grupe koji su na neki nacin zapostavljeni od drustva.

Formalni kriteriji:
– projekte mogu predati neovisne kulturne incijative, udruzenja i grupe (neovisno od porijekla, mjesta stanovanja ili drzavljanstva). Pojedinacne osobe mogu predati projekte u udruzenju ili u kooperaciji sa kulturnom inicijativom ili grupom. Prijave od upravnih tijela, crkve, partija, zaposlenih i clanova Kulturplatfom OÖ kao i clanova KUPF-a se ne priznaju;
– rok za predaju: ponedjeljak, 12 mart 2007 (datum postanskog ziga);
– zahtjevi za donaciju se predaju u deset primjeraka na adresu KUPF-a (ziri, sponzori, itd.);
– nosioci projekata moraju dostaviti KUPF-u kratku dokumentaciju projekta, (sliku, logo-oznaku, tekst,…) za medijsko pracenje projekta kroz KUPF kao i jedan zavrsni izvjestaj sa dokumentacijom projekta;

– projekti moraju biti realizirani u roku od jedne godine. Vec zapoceti ili realizirani projekti ne mogu biti finansirani od KUPF-a.

Pravila za predaju projekata
Projekt prilikom predaje mora sadrzavati slijedece dijelove da bi mogao biti ocjenjen od zirija:
– opis projekta: jedan detaljan opis ideje koji detaljno objasnjava motivaciju i povezanost na temu i region;
– opis predavaoca projekta: ko je nosilac projekta i koji umjetnicki i kulturni projekti su vec do sada realizirani;
– budzet: realisticno proracunati troskovi i prihodi projekta, visina zeljene novcane donacije od KUPF-a. Ne zaboraviti honorare za sopstveno zalaganje!
– kratak opis projekta (max. 500 slova) i predavaoca (max 300 slova) u elektronskom obliku za objavljivanje svih predatih projekata na internet stranici od KUPF-a i drugim javnim medijima.

Opis projekta i predavaoca ne trebaju biti veci od ukupno deset stranica.

Ziri:
Jedan petoclani ziri, sastavljen od regionalnog i preregionalnih poznavaoca sa podrucja savremene umjetnosti i kulturnog rada, ce iz predanih projekata na otvorenoj sjednici 27. aprila 2007 u 10:00 casova izvrsiti izbor i napraviti prijedlog vladi Gornje Austrije za donaciju.

Donacija:
KUPF- Innovationstopf ce biti finansiran sa najmanje 75.000 EUR iz sredstava kulturne donacije Gornje Austrije. Pored toga KUPF ce se potruditi za prikupljanje dodatnih sredstava za projekte.Isplata donacija pocinje najranije od juna 2007.

Savjetovanje, informacije i rad sa javnoscu:
KUPF nudi savjetovanje za potencijalne predaje projekata. Kratki opis konkursa je takodje na WWW stranici od KUPF-a prisutan I na nekim stranim jezicima.
KUPF preuzima preregionalni rad sa sredstvima informisanja i prati / dokumentira projekte u sopstvenim medijima.

Nosioci projekta bivaju na zelju podrzavani kod rada sa sredstvima informisanja.
KUPF takode nudi jedan informativni sastanak za zainteresovane predavaoce projekata u cilju razjasnjavanja sadrzajnih i organizacionih pitanja:

Petak 19 januar 2007, 17 : 00 h, KUPF prostorije Untere Donaulände 10/1, 4020 Linz

Nakon izbora projekata na jednom zasebnom sastanku ce biti razjasnjena najvaznija organizaciona pitanja i procesi.

KUPF-Akademie nudi pored toga 2. i 3. februara 2007 jedan workshop za unapredjivanje umjetnosti i kulture. U okviru tog workshopa ce biti moguce, sopstvene projekte zavrsno urediti za predavanje. Troskovi 120,- / 90,- (za KUPF clanove)
Prijva i detaljnije informacije u prostorima Kulturplatform OÖ.

Pravni uslovi
Ziri odlucuje sa iskljucenjem pravnog puta. Ucesnicima kroz predaju projekta ne nastaje nikakvo prava. Sva autorska prava ostaju kod ucesnika. KUPF ne garantuje za troskove koji podnosiocu projekta nastaju u vezi sa ovim natjecajem. KUPF isto tako ne preuzima odgovornost za predanu dokumetaciju projekta, koja sa predajom projekta prelazi u vlasnistvo KUPF-a.

Donacije koje mogu biti dodijeljene projektima su sredstva pokrajine Gornje Austrije. Iz tog razloga projekti koji su vec donirani od pokrajine Gornje Austrije ne mogu biti dodatno donirani od KUPF-a. Dodjela i obracun donacije se obavlja po postojecim pravilima pokrajine Gornje Austrije. Postoji obaveza na svim reklamnim materijalima i proizvodima realizacije projekta staviti logo pokrajine Gornje Austrije i KUPF-a kao i natpis „Gefördet durch das Land OÖ im Rahmen des KUPF-Innovationstopfes 2007“ (Logo i tekst ce biti dostavljeni od KUPF-a). Ova obaveza vazi i pri svim sopstvenim saopstenjima za javnost i konferencijama za stampu.

Kontakt:
KUPF – Kulturplattform OÖ
Untere Donaulände 10/1, 4020 Linz
Tel.: (0732) 79 42 88, Fax: (0732) 79 42 88-36

mailto:it@kupf.at