güçlülük:demokrasi

Son başvuru tarihi 10. Mart 2008’de!

Önceleri güçlülük kötü ve demokrasi iyiydi. Şimdileri emin değiliz: yaşam dünyamız veya inisiyatiflerimiz demokrasiye uygunmudur?
Tesadüfen içinde doğanlar her dört seneye bir kaç çizen ve yinede değişiklik yapamayan otomatik dünyadamı yasamaktayız? Demokrasi yapmak için güçümüzü kayıpmi ettik? Güç istemektemiyiz? Yoksa güçsüzlüğümü tercih ediyoruz? Demokrasi normalinde kendi hayatımızı şekillendirmeyi imkan sağlamak değilmidir? Cevap’tan fazla sorular, her zaman olduğu gibi kelimlerin açıklaması, anlam ve şahısların üzerınde hüküm vermekte.

KUPF tüm inisiyatifleri, külürel ve sanat dalında kendi şahsi ve cevresiyle tartışmaya, güçlüğü aramaya, kullanmaya, gücü yorumlamaya ve değistirmeye davet etmekte.KUPF demokrasiyi kendi çemberinde makrokomosla gibi skeptik görmeye, onu yaşamaya ve kozlastırmaya davet etmekte. KUPF dernek yürülügü ve servisi yerine, gerçekce ve tartışmaya, kültürel paylaşıma ve politiksel kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmeye davet etmekte.

Diskursler açılmıştır!

—————————————————————-

K R I T E R L E R

İçeren kriterler
KUPF yenileme fonu aşağıdaki noktalarla iligili proje önerilerine davet etmekte

* Yukarı avusturya elayetinde düzenlenen veya OÖ ilgili olabilir
* Şimdiki sanat ve veya kültürel olanlarda failiyet gösteren ve anonsu içeren projeler
* Güçlü bölgesel veya lokal yakinliğina sahip olan
* Sınırları aşan (çografi ve tematik)
* Deryadil ve bölgesel kontext alanlarda yenilikler ve araçlık stratejileri gösteren
* Planlamalarında ve uygulamalarında her iki cinsin bir tutulmasının garantisini veren
* Ve ortamda geri kalan aktrist veya grup hedef olanları veya şahışlar ön plana amaçlamak
* Ve ortamdan geri kalan – aktivist veya hedeflenenler gurup veya tek şahısları ön plana katanlar

Formal kriterler

* Bağımsız kültürel inisiyatifler, tek şahıslar veya grublar (memleketleri, oturmumları ve uyurukları fark etmez) katılma hakkına sahiplerdir. Bölgesel meclisler, belediye kolları, kiliseler, partiler veya OÖ kültür plattform ve kupf görevlilerin katılması men edilmiştir
* Son başvuru tarihi 10. Mart 2008’de (posta mühürüne dikkat)
* Proje sahipleri, Kupfa medya işleri için değişik dokümanlar (fotograf, logo,..) teslim etmekdirler ve aşriyetin sonuç raporu hazır tutmalıdırlar (proje tanitim ve evalasyon)
* Projenin uygulanması hakkında: jurileşmeden sonra yil sonuna kadar. Başlanmış olan veya uygulanmış projeler yenilenme fonundan finanse edilenemez. YA eyaleti, kültür kolları tarafından finanse olmuş olan projeler tekraren KUPF enovasyon fonuna para desteğine muracaat edemezler (çifte destek). Mültecilerin ve çoğunluğu avusturyalılardan oluşan projelere katılmış olanlar, juri hejeti tarafından ekseri iş birlilige bakıip (güçlük durumu, güçlügün azalmasıinı, iş paylaşımı, prozes refleksiyon varmı, fınansman dağıtımı, payşlama nasıl olacak).
* Proje sahipleri, kupf’a projelerini 10 defa kağıt üzerinde gönderilmeli (jüri için,…)

Başvuru kılavuzu
Juri üyeleri projeleri notlandırabilmeleri için proje başvuruları şu noktaları kapsamalıdır:

* Proje açıklaması: motivasyonu ve temayla ilgili önem taşımakta olan bağlantısının ve bölgesel mevcutları açıklayan hedeflerin ayrıntılı sunması.
* Başvuranın kendini tanıtması: Proje başvurunun sahibi kim, hangi kültürel / sanat projeler gercekleştirmiştir.
* Bütce: real hesaplanmiş proje harçları ve gelirler; Kupf yenileme fonuna finanse başvurusu
* Projenin kısa açıklaması (max. 500 kelime) ve şahışların kendini tanıtması (max. 300 kelime, formlar mevcut olmaktadır) elektronik form yolu ile tüm proje başvuruları kupf website vasıtasıyla tanıtmaya hazır tutulmaktadır.

Proje ve şahışların tanıtımı en fazla 10 sayfadan oluşmaktadıir.

Juri
Beş bölgesel ve dışarıdan gelen, zamanı sanat ve kültürel faliyet gösteren, uzmanlardan olusan jüri heyeti, 24 ve 25. Nisan 2008’de düzenlenen açik toplantıdan OÖ elayetinin vereceği finansman desteği için hangi projelerin destege önerileceklerinin kararını verecektır.

Tahsisat
Kupf yenileme fonu en az 75.000 euro ıla OÖ elayetinin kültür desteğiyle tahsis edilmekte. Kupf ayriyeten başka projeleride destekleri elde etme amacındadır. Finansmanın ödenmesi en erken Haziran 2008’den itibaren mümkündür.

Danışma, bilgi ve kamu işleri
Kupf potensiyalı başvurulara destek sunmaktadır. Cağrının kısa halı kupfun homepage’inde değişik dillerde mevcuttur.
Kupf bölgedışı juri medya işlemlerini üstlenip projelere eşlik etmektedır. İstek üzeri proje desteklene bilir. Ayriyeten, tüm jürilerden geçen projeleri gösteren ve böylelikle KUPF enovasyon fona geçiş ve geride kalan önergelerine hizmet etmekte olan bröşür hazırlanmakta. Kupf, proje başvurucuları için, şayet ilgilerini çekiyor ise, değişik soruları cevapladırmak için meeting düzenleniye hazırdır.

Cuma günü, 11. Oçak 2008 saat 17.00’de kupf ofisi, untere donaulände 10/1, 4020 Linz. Projelerin seçilmelerinden sonra destekleyen yenileme fon projeleri ila birlikte meeting düzenleyip önem taşımakta olan organisatorik sorular cevaplanıp ilere adımların konuşması olacak.

KUPFakademisi 29 Şubat 2008’de ve 1. Mart 2008’de bir workshop hazırlamaktadır. Sanat ve kültürü desteklemek için. Bu workshop’da kendi projenizle nasıl katıilacağıinızı ögrene bilirsiniz. Üçret 120 € / 90 € (sadece Kupf çalışanlarına ve üyelerine). Kayıt ve enformasyon Kupf OÖ’de, office@kupfakademie veya (0680) 21 68 104.

Hukuki şartlar
Juri kanuni yol dışı kararlandırıçaktır. Proje başvuruları hiç bir hakkta tabi tutlamazdır. Kupf herhangi giderlere, başvurularla ilgili, soumluluk üstlenmemekte.
Proje dokümanlarınında sorumluluğu Kupfa ait değildir. Tüm dökumanlar Kupf sahibeliğine geçmekte. Destek OÖ velayetinden verilecektir. OÖ den verilecek Kültür destek fonu adı altında gercekleşecektir. Ödemeler ve hesaplamalar OÖ elayeti kaidelerine göre yapılacaktır.

Tüm reklam ve dokümanların üzerlerine OÖ elayetinin ve yenilenen fonu logoları mecburi yazılmalıdır ve desteklenecektir. Gereken afişler Kupf tarafından hazır tutulacaktır ve tüm medya posta ve konferenslarında yenilenen form tarafından finanse edildiğini bildirmelidir.

dieKUPF-Kulturplattform OÖ
Untere Donaulände, 4020 Linz
Tel.: (0732) 79 42 88 33, Fax: (0732) 79 42 89
it@kupf.at