Innovationstopf 2007

Son başvuru tarihi 12. Mart 2006’de!
Kupf kültürel platform 1996 yılında ilk yenileme formu kurmuştur ve bu form bölgelerde devamlı ve kültürel görevle yüklenmiştir.

11 yıl ve 12 duyuru’dan sonra yinede bölgesel kültür faaliyetler ortamı birligi made gösterip kendi kararlı, paylaşma imkanı, politik tartışma ve devamlılık üretmekle yüklenmiştir.

13’ü kupf yenileme fonu avusturya kültürel faaliyetle, kültürel ve sanatsal projelerin calışım ve yaşam şartlarına yönelmekte ve bölgesel yerleşimle tartışmakta.

Aktüel bölgesel kültür faaliyetleri merkes soruları olarak, projelerin tematik yönleri Kupf tarafından:

Bağlantı: bölgesel bağdaşma noktası aramakla ve bölgesel alan bilinçli terk etme. İnter – ve trans disiplinli bağdaşma imkan amaçlı projeler.

Bölge/ Yer: hayatı ve çalışım bölgesine tartışmaya giren projeler bölgesel ve kültürel hüriyetini arayan ve inceleyen projeler.

Strüktür ve Politika: strüktürel alanlarda düzelmeleri amaçlayan projeler. Sosyal politik konteksti ila ilgilenen projeler.

Çalışma: çalışma stürkürü imkanı söyleyen projeler. Fleksibel iş alanında kültürel faaliyetleriyle görer yapan bay ve bayan görevlilerin rolünü taşıyan projeler.

Medya: yeni medya üreten ve kullanmada medyayı geliştiren projeler. Medyayı kritik kullanmaya sağlayan ve içeren projeler.

KUPF yenileme fonu, özgür iş alanında olan projeleri, tarhşan, konsepsyon ve uygulamada ve özgür calışım faaliyeti için örnek göstermeye davet etmekte.

İçeren kriterler
Kupf yenileme fonu aşağıdaki noktalarla iligili proje önerilerine davet etmekte

– Yukarı avusturya elayetinde düzenlenen veya OÖ ilgili olabilir

– Şimdiki sanat ve veya kültürel olanlarda failiyet gösteren ve anonsu içeren projeler

– Güçlü bölgesel veya lokal yakinliğina sahip olan

– Sınırları aşan (çografi ve tematik)

– Deryadil ve bölgesel kontext alanlarda yenilikler ve araçlık stratejileri gösteren

– Planlamalarında ve uygulamalarında her iki cinsin bir tutulmasının garantisini veren

– Ve ortamda geri kalan aktrist veya grup hedef olanları veya şahışlar ön plana amaçlamak

– Ve ortamdan geri kalan – aktivist veya hedeflenenler gurup veya tek şahısları ön plana katanlar

Formal kriterler
– Bağımsız kültürel inisiyatifler, tek şahıslar veya grublar (memleketleri, oturmumları ve uyurukları fark etmez) katılma hakkına sahiplerdir. Bölgesel meclisler, belediye kolları, kiliseler, partiler veya OÖ kültür plattform ve kupf görevlilerin katılması men edilmiştir

– Son başvuru tarihi 12. Mart 2006’de (posta mühürüne dikkat)

– Proje sahipleri, Kupfa medya işleri için değişik dokümanlar (fotograf, logo,..) teslim etmekdirler ve aşriyetin sonuç raporu hazır tutmalıdırlar (proje tanitim ve evalasyon)

– Projenin uygulanması hakkında: jurileşmeden sonra yil sonuna kadar. Başlanmış olan veya uygulanmış projeler yenilenme fonundan finanse edilenemez.

– Proje sahipleri, kupf’a projelerini 10 defa kağıt üzerinde gönderilmeli (jüri için,…)

Başvuru kılavuzu
Juri üyeleri projeleri notlandırabilmeleri için proje başvuruları şu noktaları kapsamalıdır:

– Proje açıklaması: motivasyonu ve temayla ilgili önem taşımakta olan bağlantısının ve bölgesel mevcutları açıklayan hedeflerin ayrıntılı sunması.

– Başvuranın kendini tanıtması: Proje başvurunun sahibi kim, hangi kültürel / sanat projeler gercekleştirmiştir.

– Bütce: real hesaplanmiş proje harçları ve gelirler; Kupf yenileme fonuna finanse başvurusu

– Projenin kısa açıklaması (max. 500 kelime) ve şahışların kendini tanıtması (max. 300 kelime, formlar mevcut olmaktadır) elektronik form yolu ile tüm proje başvuruları kupf website vasıtasıyla tanıtmaya hazır tutulmaktadır.

Proje ve şahışların tanıtımı en fazla 10 sayfadan oluşmaktadıir.

Juri
Beş bölgesel ve dışarıdan gelen, zamanı sanat ve kültürel faliyet gösteren, uzmanlardan olusan jüri heyeti, 27. Nisan 2007’de düzenlenen açik toplantıdan OÖ elayetinin vereceği finansman desteği için hangi projelerin destege önerileceklerinin kararını verecektır.

Tahsisat
Kupf yenileme fonu en az 75.000 euro ıla OÖ elayetinin kültür desteğiyle tahsis edilmekte. Kupf ayriyeten başka projeleride destekleri elde etme amacındadır. Finansmanın ödenmesi en erken Haziran 2007’den itibaren mümkündür.

Danışma, bilgi ve kamu işleri
Kupf potensiyalı başvurulara destek sunmaktadır. Cağrının kısa halı kupfun homepage’inde değişik dillerde mevcuttur.
Kupf bölgedışı juri medya işlemlerini üstlenip projelere eşlik etmektedır. İstek üzeri proje desteklene bilir. Kupf, proje başvurucuları için, şayet ilgilerini çekiyor ise, değişik soruları cevapladırmak için meeting düzenleniye hazırdır. Cuma günü, 19. Oçak 2007 saat 17.00’de kupf ofisi, untere donaulände 10/1, 4020 Linz. Projelerin seçilmelerinden sonra destekleyen yenileme fon projeleri ila birlikte meeting düzenleyip önem taşımakta olan organisatorik sorular cevaplanıp ilere adımların konuşması olacak.

Kupf akademisi 2.- ve 3. Şubat 2007’de bir workshop hazırlamaktadır. Sanat ve kültürü desteklemek için. Bu workshop’da kendi projenizle nasıl katıilacağıinızı ögrene bilirsiniz.
Üçret 120 € / 90 € (sadece Kupf çalışanlarına ve üyelerine). Kayıit ve enformasyon Kupf OÖ’de.

Hukuki şartlar
Juri kanuni yol dışı kararlandırıçaktır. Proje başvuruları hiç bir hakkta tabi tutlamazdır. Kupf herhangi giderlere, başvurularla ilgili, soumluluk üstlenmemekte.
Proje dokümanlarınında sorumluluğu Kupfa ait değildir. Tüm dökumanlar Kupf sahibeliğine geçmekte. Destek OÖ velayetinden verilecektir. OÖ den verilecek Kültür destek fonu adı altında gercekleşecektir. Ödemeler ve hesaplamalar OÖ elayeti kaidelerine göre yapılacaktır.

Tüm reklam ve dokümanların üzerlerine OÖ elayetinin ve yenilenen fonu logoları mecburi yazılmalıdır ve desteklenecektir. Gereken afişler Kupf tarafından hazır tutulacaktır ve tüm medya posta ve konferenslarında yenilenen form tarafından finanse edildiğini bildirmelidir.